• Gratis 2 samples naar keuze
  Kies bij iedere bestelling 2 gratis samples.
 • Gratis 24-uurslevering
  Bestel op werkdagen vóór 22:00 uur (NL) of vóór 20:30 uur (BE) en u ontvangt uw bestelling morgen gratis thuis.
 • Gratis ophalen in stores
  Laat uw bestelling gratis leveren in één van onze stores.
 • Gratis cadeauservice
  Laat uw cadeau gratis verpakken en voeg een wenskaart met persoonlijke tekst toe.
Privacybeleid


1. Douglas

Het privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Parfumerie Douglas Nederland B.V., (KvK-nummer 10005918), hierna aan te duiden als Douglas.

Voor Douglas is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Douglas respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijk privacywetgeving worden behandeld.

2. Categorieën persoonsgegevens

Standaard verwerkt Douglas de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;

 • bankgegevens;

 • e-mailadres;

 • accountgegevens;

 • eventueel geboortedatum;

 • eventueel telefoonnummer;

 • IP-adres.

Indien u een Douglas Card heeft, kan Douglas bovendien de volgende gegevens verwerken:

 • aankoopgegevens;

 • gebruikersgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Douglas verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

 • het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Douglas;

 • voor het opstellen van klantprofielen om inzicht te krijgen in het soort producten dat voor u interessant is;

 • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;

 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Douglas;

 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Na het plaatsen van uw bestelling op Douglas.nl zal Douglas u per e-mail benaderen met betrekking tot:

 • de bevestiging van uw bestelling;

 • de bevestiging van de verzending van uw bestelling;

 • de status van de verzending van uw bestelling;

 • de bezorgstatus van uw bestelling;

 • een vrijblijvend verzoek voor het plaatsen van een beoordeling op Douglas.nl.

Door het plaatsen van een bestelling op Douglas.nl gaat u hiermee akkoord.

4. Rechtsgrond van de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;

 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Douglas of van een derde.

Voor de hiervoor als 2, 4, 5, 6, 7 en 8 genummerde doeleinden beroept Douglas zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Douglas is in die gevallen in het volgende gelegen: marketingbelang, intern beheer, evaluatie van systeemveiligheid en - stabiliteit en ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

5. Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Douglas niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

6. Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door Douglas verstrekt aan de volgende derde partijen: - derden die op de websites van Douglas gebruik maken van cookies; zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement in ons Cookie Statement.

Douglas verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of

 • Douglas wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

7. Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Dit is alleen anders indien u onze websites bezoekt. Op onze websites maken wij gebruik van verschillende cookies, zie voor meer informatie ons Cookie Statement. De persoonsgegevens die bij gebruik van cookies worden verwerkt, worden doorgezonden aan servers van door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- resp. targeting-technologieën. Deze servers bevinden zich in de VS. Douglas heeft passende waarborgen getroffen voor de verwerking van persoonsgegevens in de VS. De doorzending van gegevens geschiedt volgens de bepalingen van het Privacy Shield en op basis van zogenoemde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

U kunt via onderstaande contactgegevens een kopie verkrijgen van de betreffende waarborgen.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Douglas maakt gebruik van profiling. Het belang van Douglas in het gebruik van deze technieken is gelegen in het kunnen aanbieden van websites die aansluiten bij uw voorkeuren en het versturen van gepersonaliseerde berichten. Bij profiling wordt gebruik gemaakt van de onderliggende logica die bestaat uit het plaatsen van cookies en het combineren van klantgegevens. Het doel van profiling is dat u gepersonaliseerde advertenties en speciale aanbiedingen betreffende producten en diensten op het gebied van schoonheid, kleding, voeding en levensstijl ontvangt.

9. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor de afwikkeling van de overeenkomst slaan wij verzamelde gegevens op tot het einde van de wettelijke resp. mogelijke contactuele garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de op grond van het handels- en fiscaal recht vereiste informatie over de overeenkomst gedurende de wettelijk bepaalde periode. In deze periode (doorgaans tien jaar na het afsluiten van de overeenkomst) worden uw gegevens enkel en alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst.

10. Beveiliging van persoonsgegevens

Alle door u persoonlijk verstrekte gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met het algemeen gebruikelijke en veilige SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilig en betrouwbaar instrument, dat bijvoorbeeld ook bij onlinebanking wordt gebruikt. U kunt een veilige SSL-verbinding onder andere herkennen aan de letter s die is toegevoegd aan http (dus https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje onder in uw browser.

Wij maken bovendien gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en onbevoegde toegang door derden.

11. Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht; u heeft het recht de door Douglas verwerkte persoonsgegevens in te zien;

 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;

 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens;

 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Douglas de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”;

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;

 • Intrekking van toestemming; u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

12. Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

13. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de websites van de Douglas.

Douglas kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren .

14. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres: klantenservice@douglas.nl .