Vóór 22:00 besteld, morgen in huis | Gratis verzending vanaf €20,- | Kies 2 samples | Gratis retourneren

Privacy beleid Sollicitanten Parfumerie Douglas

Voor Parfumerie Douglas is de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer belangrijk. Parfumerie Douglas respecteert de privacy van sollicitanten en haar medewerkers en draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld. Hieronder heeft Parfumerie Douglas op een rij gezet hoe wij omgaan met de informatie die jij hebt verstrekt in het kader van jouw sollicitatie. Kom je in dienst bij Douglas? Dan tref je de uitgebreide privacyverklaring in ons personeelshandboek die je na indiensttreding ontvangt.

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?
Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die Parfumerie Douglas verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij Parfumerie Douglas. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe ontvangen wij deze gegevens?
Wanneer je solliciteert op een vacature bij Parfumerie Douglas, zullen wij de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie. In het geval dat Parfumerie Douglas jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden en/of om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden. Voor de behandeling van jouw sollicitatie verzamelt en verwerkt Parfumerie Douglas de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw foto (indien je die meestuurt)  je motivatie, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning beschikt (indien van toepassing), eventuele andere persoonlijke gegevens die jij verstrekt in het kader van jouw sollicitatie en tot slot alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden. De gegevens en documenten die je verstrekt, gebruiken we uitsluitend voor de sollicitatieprocedure en zijn niet inzichtelijk voor derden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
De door jou aan Parfumerie Douglas verstrekte persoonsgegevens worden door Parfumerie Douglas bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons bij jouw sollicitatie toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Parfumerie Douglas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder maar niet beperkt tot beveiliging door wachtwoorden, beveiligde dataopslag, apart afgesloten kasten en alarm om het pand te beveiligen. 

Jouw rechten 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, zo nodig te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen, af te schermen, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Parfumerie Douglas de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. 

Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kan je een verzoek indienen bij onze privacy contactpersoon van de afdeling HR via telefoonnummer: (024) 351 52 11. Jouw verzoek zal zo mogelijk binnen één maand worden beantwoord. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zullen we je hierover binnen één maand informeren. Het kan dan zijn dat de termijn oploopt tot maximaal drie maanden. Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Parfumerie Douglas niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan jouw verzoek. 

Klachten?
Met vragen en opmerkingen over de manier waarop Parfumerie Douglas omgaat met jouw persoonsgegevens kun je altijd terecht bij onze privacy contactpersoon. Daarnaast staat het je vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens vind je via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.