DOUGLAS BEAUTY CARD – PRIVACYBELEID

Privacybeleid Douglas Beauty Card-programma

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Raadpleeg het onderstaande privacybeleid voor meer informatie over het Douglas Beauty Card-programma. U kunt dit privacybeleid op elk gewenst moment teruglezen via www.douglas.nl

Download PDF

1. Verantwoordelijke instantie

De aanbieder van het Douglas Beauty Card-programma en dus verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is:

Parfumerie Douglas Nederland B.V.

Postbus 479

6500 AL Nijmegen

Telefoon: 0800 - 899 111 5

E-mail: klantenservice@douglas.nl

(Servicetijden: Ma.-Vrij. 09:30 - 19:00 uur en Za. 9:30 - 13:00 uur)

(hierna "Douglas" of "wij").

Als u uw kaart in een winkel van Douglas gebruikt, zijn deze winkel en Douglas samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. De betreffende persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de exploitanten en medewerkers van de Winkels (waaronder begrepen Douglas franchisenemers). Alle voornoemde partijen zijn gebonden aan het privacybeleid van Douglas en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze voorwaarden. Het adres van Douglas is identiek aan het hierboven vermelde adres van Parfumerie Douglas Nederland B.V. Douglas biedt in haar winkels dit privacybeleid ter inzage aan. Douglas zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

De gegevens die worden verzameld in verband met uw gebruik van het Douglas Beauty Card programma zullen door ons worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Facturatie van de punten die door u zijn verzameld of ingewisseld (Beauty Points).
 • Het uitvoeren van ons loyaliteitsprogramma.
 • Verbetering van het Douglas-assortiment (marktonderzoek).
 • Ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Om met u in contact te kunnen treden en u zo informatie en aanbiedingen van het Douglas-assortiment toe te komen (advertenties), afgestemd op uw persoonlijke interesses, op de Douglas websites, via de Douglas app en de Douglas Beauty Tabs, per post en elke manier waarop u contact opneemt met Douglas (bijvoorbeeld wanneer u een Douglas parfumerie bezoekt of de Douglas klantenservice belt. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunt u deze informatie en aanbiedingen ook per telefoon, per sms, per post en per e-mail ontvangen op grond van sectie 4 van dit privacybeleid. Al deze toepassingen maken integraal deel uit van het loyaliteitsprogramma van de Douglas Beauty Card; dit betekent dat voor de vervulling van uw Douglas Beauty Card overeenkomst, de juiste verwerking van uw gegevens is vereist.

 

3. Type en omvang van de gegevensverwerking

Voor de bovengenoemde doeleinden verzamelen en gebruiken we de volgende gegevens:

 1. De verplichte informatie die wordt verstrekt bij de registratie voor het Douglas Beauty Card programma (voornaam, achternaam, adres en e-mailadres.)
 2. Gegevens afkomstig van het gebruik van de kaart (d.w.z. plaats en tijdstip van gebruik van de kaart, de gekochte goederen en diensten en hun prijs.) Als u uw kaart in een winkel van de Parfumerie Douglas Nederland B.V. heeft gekocht, worden de bijbehorende gegevens naar ons verstuurd.
 3. Alle vrijwillige informatie van u, bijvoorbeeld uw interessegebieden.
 4. Wanneer u communiceert met Douglas op de websites van Douglas, de Douglas app, via de Douglas Beauty Tab en elke andere manier om contact met u op te nemen over Douglas (bijvoorbeeld als u een Douglas parfumerie bezoekt of de Douglas klantenservice belt) en e-mail gerelateerde informatie, d.w.z., welke van deze communicatiekanalen met Douglas, wanneer heeft u het gebruikt, naar welke informatie en aanbiedingen keek u en wanneer heeft u er gebruik van gemaakt (klikgedrag)? Gegevens over mogelijk klachten van u worden hier niet gebruikt.De gegevens vermeld onder a) hierboven zijn vereist voor het sluiten van het contract. Wij gebruiken de hierboven onder b) tot en met d) genoemde gegevens, voor zover deze betrekking hebben op uw gebruik van de Douglas Beauty Card. Het gebruik van de Douglas Beauty Card is altijd vrijwillig, d.w.z., u kunt vrij beslissen of u uw Douglas Beauty Card gebruikt of niet. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden - behalve in het geval van een gedocumenteerd vermoeden van misbruik of als wij wettelijk verplicht zijn te verzenden - vindt alleen plaats, als dit is vereist voor de uitvoering van het contract of indien u Douglas afzonderlijk hiervoor toestemming heeft gegeven.

4. Direct Marketing

U kunt ons toestemming geven om op de hoogte gehouden te worden per e-mail, SMS, telefoon en post. Op basis van deze toestemming sturen wij u alleen informatie over producten op het gebied van beauty, fashion, voeding en lifestyle.  U kunt deze toestemmingen op elk moment intrekken door contact op te nemen met onze klantenservice: klantenservice@douglas.nl of neem contact op met 0800 - 899 111 5. U kunt zich altijd afmelden voor de Douglas newsletter door onderaan de nieuwsbrief op ‘hier afmelden’ te klikken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens voor het doel waarvoor u vóór de intrekking instemde.

Alleen als u ons dergelijke toestemming(en) hebt gegeven, zullen wij u de informatie en aanbiedingen verstrekken die zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses uit het Douglas assortiment (reclame) ook per e-mail, per sms, per telefoon of per post. Programmacommunicatie die geen reclame is kan naar u worden gemaild, zelfs als u geen e-mail permissie heeft gegeven.

5. Gebruik van externe dienstverleners

De persoonsgegevens van de Douglas Beauty Cardhouder zullen overigens niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van de Douglas Beauty Card noodzakelijk is. Voor bepaalde taken kunnen externe dienstverleners gegevens verwerken (bijvoorbeeld datacenters). Wanneer Douglas met dergelijke dienstverleners werkt, zijn deze door contractuele overeenkomsten op dezelfde manier als wij verplicht om gegevensbescherming na te leven.

6. Opslagduur

We slaan uw verplichte informatie en eventuele optionele informatie op zolang u deelneemt aan het Douglas Beauty Card-programma. Daarna worden ze meestal onmiddellijk, na de vervaldatum bestaande commerciële en fiscale verplichting, verwijderd of na 10 jaar geanonimiseerd. We verwijderen of anonimiseren ook alle gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de kaart uiterlijk na het verstrijken van de handels- en belasting gerelateerde bewaarverplichtingen na 10 jaar. We zullen uw communicatie met Douglas uiterlijk na 6 jaar verwijderen.

7. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor e-mailcommunicatie, sms en telefoongesprekken zoals beschreven in sectie 3 hierboven is artikel 6, lid 1, onder a) GDPR in verbinding met uw respectieve toestemming. Overigens is de rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerkingen artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen).

8. Uw rechten

U hebt het recht om informatie over de gegevens die over u bij ons zijn opgeslagen, gratis op te vragen. Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u ook het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U hebt ook het recht om de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat. U hebt ook het recht om een beroep te doen op de bevoegde Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt ook per e-mail contact met ons op te nemen: klantenservice@douglas.nl of per brief aan Parfumerie Douglas Nederland B.V. Postbus 479, 6500 AL te Nijmegen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via 0800 - 899 111 5.

U kunt ons bereiken op de volgende servicetijden:

Maandag - vrijdag: 09:30 - 19:00 uur

Zaterdag: van 9:30 - 13:00 uur

 • Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. In den folgenden Datenschutzhinweisen finden Sie Einzelheiten zum Datenschutz bei dem Douglas Beauty Card Programm. Den Text dieser Datenschutzhinweise können Sie jederzeit auf der Website www.douglas.nl/card in Ihrem persönlichen Profil abrufen.


  1. Verantwortliche Stelle

  Anbieter des Douglas Beauty Card Programms und damit die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die

  Parfümerie Douglas GmbH
  Luise-Rainer-Str. 7-11
  40235 Düsseldorf
  Tel.: 0800 / 6 90 69 09 (kostenfrei)
  E-Mail: card@douglas.nl
  (Servicezeiten: Montag - Freitag 8:30 - 20:30 Uhr, Samstag 9:00 - 20:00 Uhr)

  (im Folgenden kurz „Douglas“ oder „wir“). Die Parfümerie Douglas GmbH wird durch ihre Geschäftsführer Isabelle Parize, Michael Rauch und Jan-Dieter Schaap vertreten.

   

  2. Zwecke der Datenverarbeitung

  Die im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Douglas Beauty Card Programms anfallenden Daten werden von uns für die folgenden Zwecke erhoben und verwendet:

  • Abrechnung der von Ihnen gesammelten bzw. eingelösten Punkte (Beauty Points).
  • Verbesserung des Douglas-Sortiments (Marktforschung).
  • An Ihren persönlichen Interessen ausgerichtete Informationen und Angebote aus dem Douglas-Sortiment (Werbung) auf den Douglas Websites, über die Douglas App, in den Douglas Beauty Tabs, per Post und bei jeder Form der Kontaktaufnahme von Ihnen zu Douglas (z.B. wenn Sie eine Douglas-Parfümerie besuchen oder beim Douglas-Kundenservice anrufen). Bei gesondert erteilter Einwilligung können Sie diese Informationen und Angebote auch telefonisch, per SMS sowie per E-Mail gemäß Ziffer 5 dieser Datenschutzinformationen erhalten.

  Alle diese Verwendungszwecke sind zwingende Bestandteile des Douglas Beauty Card Kundenbindungsprogramms, d.h. die entsprechende Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Erfüllung Ihres Douglas Beauty Card Vertrages erforderlich. Wenn Sie die Douglas Beauty Card Premium mit Zahlfunktion verwenden, nutzen wir die Daten zusätzlich für die Abwicklung und Abrechnung der entsprechenden Zahlungen. Weitere Besonderheiten bei der Douglas Beauty Card Premium finden Sie unten in Abschnitt 4.

   

  3. Art und Umfang der Datenverarbeitung

  Für die oben genannten Zwecke erheben und verwenden wir die folgenden Daten:

  a) Die bei Ihrer Anmeldung zum Douglas Beauty Card Programm angegebenen Pflichtangaben (d.h. bei der kostenlosen Douglas Beauty Card E-Mail-Adresse, Kennwort, Anrede, Name, Vorname, Geburtsdatum; bei der kostenpflichtigen Douglas Beauty Card Premium mit Zahlfunktion zusätzlich die Anschrift und die Bankverbindung).

  b) Beim Karteneinsatz anfallende Daten (d.h. Ort und Zeit des Karteneinsatzes, die erworbenen Waren und Dienstleistungen sowie deren Preis, ggf. dabei in Anspruch genommene Angebote oder Einkaufsvorteile).

  c) Eventuelle freiwillige Angaben von Ihnen, z.B. zu Ihren Interessengebieten.

  d) Die bei Ihrer Kommunikation mit Douglas über die Douglas Websites, die Douglas App, Douglas Beauty Tabs und bei jeder anderen Form der Kontaktaufnahme von Ihnen zu Douglas (z.B. wenn Sie eine Douglas-Parfümerie besuchen oder beim Douglas-Kundenservice anrufen) sowie ggf. per E-Mail anfallenden Daten, d.h. welche dieser Kommunikationswege mit Douglas haben Sie wann genutzt, welche der dort unterbreiteten Informationen und Angebote haben Sie sich wann angesehen und ggf. in Anspruch genommen (Klickverhalten). Daten über eventuelle Beschwerden oder Reklamationen durch Sie oder die Geltendmachung vergleichbarer vertraglicher oder gesetzlicher Rechte werden hierbei nicht verwendet.

  Die oben unter a) genannten Daten sind für den Vertragsabschluss erforderlich. Die oben unter b) bis d) genannten Daten verwenden wir, soweit sie im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Douglas Beauty Card anfallen. Die Nutzung der Douglas Beauty Card ist dabei stets freiwillig, d.h. Sie können sich jeweils frei entscheiden, ob Sie Ihre Douglas Beauty Card einsetzen (und die damit verbundenen Vorteile in Anspruch nehmen) möchten oder nicht.

  Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet – außer im Falle eines dokumentierten Missbrauchsverdachts oder wenn wir zur Übermittlung rechtlich verpflichtet sind – nur statt, wenn und soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist oder Sie gegenüber Douglas gesondert in diese Übermittlung eingewilligt haben.

   

  4. Besonderheiten bei der Douglas Beauty Card Premium mit Zahlfunktion

  Wenn Sie eine Douglas Beauty Card Premium mit Zahlfunktion beantragen, führen wir auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten und Ihres bisherigen Zahlungsverhaltens automatisierte Bonitätsprüfungen durch. Hierbei nehmen wir entsprechende Leistungen der folgenden Wirtschaftsauskunftei in Anspruch:

  SCHUFA Holding AG
  Kormoranweg 5
  65201 Wiesbaden

  Wenn diese Prüfungen ergeben, dass ein besonders hohes Risiko von Zahlungsausfällen besteht, behalten wir uns vor, die Ausgabe der Douglas Beauty Card Premium mit Zahlfunktion zu verweigern. Abrechnungsdaten zu getätigten Zahlungen können von uns an Dritte übermittelt werden, soweit dies zum Zwecke des Forderungseinzuges erforderlich ist. In diesem Zusammenhang behalten wir uns insbesondere vor, unsere Forderung an ein Inkassounternehmen abzutreten oder ein solches mit der Einziehung unserer Forderung zu beauftragen. Wir behalten uns ebenfalls vor, Informationen über ausstehende Zahlungen an Auskunfteien zu übermitteln. Selbstverständlich wird dies stets unter strenger Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

   

  5. E-Mail-Kommunikation, SMS und Telefonanrufe

  Durch gesonderte Erklärung können Sie uns eine oder mehrere Einwilligungen mit folgendem Inhalt geben:

  Ja, ich möchte meine individuellen Angebote, nützliche Tipps und Tricks und sonstige Informationen von Douglas aus dem Douglas Beauty Card Programm auch per E Mail/ per SMS und/oder telefonisch erhalten.

  Aufgrund dieser Einwilligung senden wir Ihnen ausschließlich Informationen zu Produkten aus den Bereichen Beauty, Bekleidung, Ernährung und Lifestyle. Sie können diese gesonderten Einwilligungen in Werbung per E-Mail, SMS und/oder Telefon mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilen und jederzeit widerrufen, hinsichtlich der E-Mails beispielsweise über den in jeder E-Mail enthalten „Abmelden“-Link. Ihr Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten für den jeweiligen Zweck.

  Nur wenn Sie uns diese Einwilligung(en) durch eine gesonderte Erklärung erteilt haben, übermitteln wir Ihnen die an Ihren persönlichen Interessen ausgerichteten Informationen und Angebote aus dem Douglas-Sortiment (Werbung) auch per E-Mail bzw. per SMS bzw. telefonisch.

  Programmkommunikation, die keine Werbung darstellt (z.B. Punktestandsmitteilungen), können wir Ihnen auch dann per E-Mail zusenden, wenn Sie nicht in den Erhalt von E-Mail-Werbung eingewilligt haben.

   

  6. Einsatz externer Dienstleister

  Für bestimmte Aufgaben können wir externe Dienstleister mit der Datenverarbeitung beauftragen (z.B. Rechenzentren). Wann immer Douglas mit solchen Dienstleistern zusammenarbeitet, sind diese durch vertragliche Vereinbarungen in gleicher Weise wie wir zur Beachtung des Datenschutzes verpflichtet.

   

  7. Speicherdauer

  Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und –fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die genannten Zwecke für ihre Speicherung wegfallen.

   

  8. Fragen zum Datenschutz

  Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie haben weiter das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten; Sie können diese Daten sodann an andere Stellen übermitteln. Sie haben außerdem ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz.

  Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf. erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte schriftlich auf einem der folgenden Wege an die Parfümerie Douglas GmbH:

  Wenn Sie darüber hinaus vertrauliche Anfragen an unseren Datenschutzbeauftragten direkt senden möchten, wenden Sie sich gerne an ihn unter folgender Adresse: Parfümerie Douglas GmbH, Datenschutzbeauftragter, Luise-Rainer-Str. 7-11, 40235 Düsseldorf.

  Bei sonstigen Fragen können Sie sich natürlich auch gerne an unsere kostenfreie Kundenhotline unter 0800 - 690 690 9 wenden. Sie erreichen uns zu folgenden Servicezeiten:

  Montag - Freitag: 8:30 - 20:30 Uhr Samstag: 9:00 - 20:00 Uhr

 • Das Thema Datenschutz hat bei der Parfümerie Douglas einen hohen Stellenwert. Der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist für uns daher eine Selbstverständlichkeit.

  Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen benötigen und zu welchen Zwecken wir diese Daten verarbeiten.

  Die verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten auf douglas.nl im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die

  Parfümerie Douglas GmbH, Hans-Günther-Sohl-Str. 7-11, 40235 Düsseldorf.

   

  ERHEBUNG UND NUTZUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

  Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten: bei der Bestell-Abwicklung beim Besuch der Applikation/Webseite bei der Benutzung des geschützten Bereiches Mein Douglas bei der Nutzung der Online Terminvereinbarung beim Abonnieren/Abbestellen unseres Newsletters bei der Teilnahme an Gewinnspielen bei der Teilnahme an der Produkttester-Aktion bei jeglicher Art der Kontaktaufnahme

  Dies hilft uns, Ihr Einkaufserlebnis auf douglas.nl für Sie so individuell wie möglich zu gestalten und unseren Service ständig zu verbessern. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung der Bestellung, zur Lieferung der Ware, zur Prüfung der Bonität, für die Abwicklung der Zahlung, um einem Missbrauch unserer Internetseite vorzubeugen und um Ihnen entsprechend Ihrem Kaufverhalten persönliche Produkt-, Dienstleistungs- und Angebotsinformationen zukommen zu lassen. Selbstverständlich nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann zu Werbezwecken, wenn Sie einer solchen Werbung beim Kauf oder zu einem späteren Zeitpunkt nicht widersprochen haben.

  Innerhalb unserer Applikation/Website setzen wir die WhatsApp-Schaltfläche ein. Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Nutzer Inhalte unserer Applikation/Website über deren WhatsApp-Applikation teilen. Die Schaltfläche entspricht in ihrer Funktion einem regulärem Weblink (HTML-Hyperlink). Das bedeutet, dass keine Daten der Nutzer beim Aufruf der Schaltfläche innerhalb unserer Applikation/Website an Whatsapp übermittelt werden. Erst wenn ein Nutzer die Schaltfläche benutzt, erfährt WhatsApp welchen Inhalt der Nutzer über WhatsApp teilen möchte und dass die Schaltfläche von unserer Applikation/Website aus aufgerufen wurde.

   

  COOKIES UND ANDERE INTERNETTECHNOLOGIEN

  Cookies sind Textdateien, die bei dem Besuch auf einer Internetseite auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden. Douglas setzt nach Möglichkeit Cookies ein, die mit dem Schließen des Browsers sofort wieder gelöscht werden. Diese sogenannten Session-Cookies machen zum Beispiel die Warenkorb-Funktion auf unseren Seiten möglich.

  Darüber hinaus verwendet Douglas auch Cookies, die für längere Zeit auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Cookies erfassen beim Besuch dieser Website Daten, um diese für statistische Auswertungen heranzuziehen und unseren Online-Shop noch benutzerfreundlicher zu machen. Neben Cookies setzt Douglas in bestimmten Fällen die sog. Fingerprint-Technologie (auch IPless-Key genannt) oder andere Trackingtechnologien ein und speichert insbesondere Umgebungsvariablen des Internet-Browsers in einer Datenbank, ohne eindeutige userbezogene Daten wie eine IP-Adresse zu speichern.

  Anonymisierte Analyseverfahren auf douglas.nl Auf dieser Webseite werden durch die Webtrekk GmbH Informationen zur Nutzung des Douglas Online Shops in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Diese Daten werden mithilfe von so genannten Cookie-Textdateien auf Ihrem Computer gespeichert und erlauben es uns, in anonymisierter Form die Nutzung des Shops zu analysieren und Ihre Bedienbarkeit zu verbessern. So wird etwa anonymisiert ausgewertet auf welchen Seiten Besucher des Shops waren, wo sie augenscheinlich nicht zufrieden waren, da sie dort den Shop verlassen haben, oder ob sie Probleme beim Ausfüllen der notwendigen Formulare hatten. Andere Analysen betrachten die genutzten Browser oder aus welchem Land die Besucher kommen, um die Probleme zu erkennen oder Änderungen stärker an die Besucher anzupassen. In keinem Fall können dabei die gewonnenen Daten dazu verwendet werden, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. Die gesammelten Daten werden lediglich zur Verbesserung des Angebots benutzt. Alle IP-Adressen werden gekürzt und nur anonymisiert verarbeitet. Eine andere Verwendung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Sie können dieser anonymisierten Analyse des Surfverhaltens jederzeit widersprechen.

  Daneben sammelt und speichert die Exactag GmbH im Auftrag von Douglas auf dieser Webseite (www.exactag.com) und deren Unterseiten Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Die mit den Exactag-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Es ist jederzeit möglich, der Datenerhebung und -speicherung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.

  Für persönliche Produktempfehlungen auf douglas.nl wird Ihre Shoppinghistorie herangezogen. Hierunter fallen insbesondere Artikel und Produktkategorien, die Sie schon einmal angeschaut, gesucht oder gekauft haben. Alle hierzu gesammelten Informationen werden anonymisiert gespeichert und ein Rückschluss auf Ihre Person ist dabei nicht möglich. Sie können dieser Analyse des Surfverhaltens jederzeit widersprechen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dann in diesem Browser auch keine auf Sie zugeschnittenen Empfehlungen mehr anbieten können.

  Um Ihnen, für Sie relevante Produkte die Sie auch tatsächlich interessieren, auch auf Websites unserer wechselnden Partner individuell empfehlen zu können greift diese Webseite im Internet auf Retargeting-Technologien zurück. Somit werden gezielt jene Internet-User mit unserer Werbung angesprochen, die sich bereits für unser Angebot interessiert haben. Unser Anliegen ist es, unsere Werbung für Sie ansprechend und relevant zu gestalten. Die Einblendung der Werbemittel erfolgt beim Retargeting auf der Basis einer Cookie-basierten Analyse des vorherigen Nutzerverhaltens. Dieser Auswertung Ihres Nutzerverhaltens können Sie jederzeit widersprechen.

  Zufällig werden Stichprobenartig ausgewählte einzelne Besuche (nur mit anonymisierter IP-Adresse) aufgezeichnet, um daraus potenzielle Verbesserungen für die Webseite abzuleiten.

  Dabei werden Mausklicks- und Bewegungen, Scrollbewegungen auf douglas.nl abgespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt analysiert. Hierfür setzt Douglas Mouseflow, ein Webanalyse-Tool der Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dänemark, ein. Die Informationen sind nicht personenbezogen und werden nicht weitergegeben. Dieser Auswertung Ihres Nutzerverhaltens können Sie jederzeit widersprechen..

  Möchten Sie auf Ihrem derzeit verwendeten Endgerät keine Cookies zulassen, in Zukunft keine Cookies mehr erhalten oder bereits erhaltene Cookies von Ihrer Festplatte löschen, so können Sie die „Hilfe-Funktion“ Ihres Webbrowsers nutzen, um Einstellungen dergestalt vorzunehmen, dass vorhandene Cookies gelöscht werden bzw. Sie keine neuen Cookies mehr erhalten.

  Allerdings sind wichtige Funktionen unserer Website nicht ohne Cookies nutzbar. Auch über diese Seite getätigte Analysewidersprüche sind Cookie basiert und würden gelöscht.

  Wir empfehlen daher, die Verwendung von Cookies in Ihrem Webbrowser nicht zu deaktivieren.

   

  BESTELL-ABWICKLUNG (KAUFEN AUF douglas.nl)

  Wenn Sie eine Bestellung auf douglas.nl aufgeben, benötigen wir einige Informationen von Ihnen. Dabei verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Erbringung unserer vertragsgemäßen Leistungen erforderlich ist.

  Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten beziehen wir von der GFKL PayProtect GmbH, Am Europa-Center 1b, 45145 Essen.

  Die GFKL PayProtect GmbH bezieht dafür unter anderem Bonitätsinformationen auf Basis wissenschaftlich anerkannter und automatisierter, mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten, insbesondere bei folgenden Dienstleistern: Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss; infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden; Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg. Ergänzend werden auch Informationen der ACS Informatik GmbH, Offenbachstraße 47, D-81245 München; AddressDoctor GmbH, Röntgenstr. 9, 67133 Maxdorf und der NetSlave GmbH, Simon-Dach-Str. 12, 10245 Berlin eingeholt.

  Mit der Abwicklung von Kreditkartenzahlungen ist die Firma WorldPay (UK) Limited, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AF, United Kingdom, beauftragt. Alle Eingaben von Kreditkartendaten werden direkt in das System der Firma WorldPay (UK) Limited in London eingegeben und können durch uns weder gelesen noch gespeichert werden.

  Abrechnungsdaten zu Bestellungen können an Dritte übermittelt werden, soweit dies zum Zwecke des Forderungseinzuges erforderlich ist. In diesem Zusammenhang behalten wir uns insbesondere vor, unsere Forderung an ein Inkassounternehmen abzutreten oder ein solches mit der Einziehung unserer Forderung zu beauftragen. Wir behalten uns ebenfalls vor, Informationen über ausstehende Zahlungen an Auskunfteien zu übermitteln. Selbstverständlich wird dies stets unter strenger Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

  Wann immer Douglas mit Dienstleistern zusammen arbeitet, sind diese durch vertragliche Vereinbarungen in gleicher Weise wie die Parfümerie Douglas GmbH zur Beachtung des Datenschutzes verpflichtet.

  Ihre Adress- und Bestelldaten werden von uns für eigene Marketingzwecke verarbeitet. Sie können der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit durch eine formlose Mitteilung an service@douglas.nl widersprechen.

   

  BONITÄTSPRÜFUNG/SCORING

  Mit der Zustimmung der Bonitätsprüfung erteilen Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung dafür, dass wir Ihre Bonität prüfen dürfen. Die Einholung dieser Einwilligung geschieht zu dem Zweck, dass wir Ihnen bereits im Bestellvorgang ausschließlich die Zahlungsarten, die durch Sie in Anspruch genommen werden können, anzeigen können. Für Kunden aus Deutschland heißt das, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen (Vor- und Nachname, Kundenummer, Rechnungsadresse und das Geburtsdatum) für die Bonitätsprüfung an die GFKL PayProtect GmbH, Am Europa-Center 1b, 45145 Essen übermitteln. Die GFKL PayProtect GmbH bezieht dafür unter anderem Bonitätsinformationen auf Basis wissenschaftlich anerkannter und automatisierter, mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten, insbesondere bei folgenden Dienstleistern: Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss; infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden; Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg. Ergänzend werden auch Informationen der ACS Informatik GmbH, Offenbachstraße 47, D-81245 München; AddressDoctor GmbH, Röntgenstr. 9, 67133 Maxdorf und der NetSlave GmbH, Simon-Dach-Str. 12, 10245 Berlin eingeholt. Aus dem uns übermittelten Wahrscheinlichkeitswert können wir ein eventuelles Zahlungsausfallrisiko prognostizieren und so Ihnen in Ihrem Interesse entsprechende Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber schriftlich oder per Email an datenschutz@douglas.nl widerrufen.

   

  MEIN DOUGLAS

  Für unsere bei „Mein Douglas“ angemeldeten Kunden wird der Einkauf auf douglas.nl zu einem besonderen Erlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos und öffnet das Tor zu Ihrem persönlichen Bereich mit vielen „Mein Douglas“-Vorteilen. Sie müssen lediglich einmalig Ihre E-Mail-Adresse und ein persönliches Passwort sowie eine Sicherheitsfrage angeben. Darüber hinaus können Sie selbst entscheiden, welche persönlichen Informationen Sie uns zusätzlich anvertrauen möchten. Je mehr wir über Sie wissen, desto besser können wir auf Ihre Bedürfnisse eingehen und desto größer ist der Komfort, den wir Ihnen auf douglas.nl bieten können. Im Rahmen des Beauty-Profils können Sie u.a. auch gesundheitsrelevante Daten (insbesondere zum Hauttyp, zu Pigmentflecken, zu Haartypen, usw.) abspeichern und werden durch die Parfümerie Douglas GmbH für individuelle Angebote ausgewertet. Bitte beachten Sie, dass wir zu Ihrer Sicherheit bei einer Aktualisierung Ihrer E-Mail-Adresse die von Ihnen im Bereich "Mein Douglas" hinterlegten Lastschrift- und Douglas-Card-Daten löschen. Sobald Sie die Änderung Ihrer E-Mail-Adresse abgeschlossen haben, können Sie Ihre Zahlungsdaten wieder wie gewohnt speichern. Ihre Adress- und Bestelldaten werden von uns für eigene Marketingzwecke verarbeitet. Sie können der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit durch eine formlose Mitteilung an service@douglas.nl widersprechen.

   

  PASSWORTSICHERHEIT

  Wie sieht ein sicheres Passwort aus? Ein sicheres Passwort sollte rein zufällig gewählt werden und aus allen Zeichen und Sonderzeichen bestehen, die Ihre Tastatur hergibt. Im Regelfall sollten Sie folgende Punkte bei der Erstellung Ihres Passwortes beachten: Ihr Passwort sollte: - aus mindestens acht Zeichen bestehen, - Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten, - alle drei Monate geändert werden, - und jedes Konto sollte ein eigenes Passwort erhalten.

  Beispiel: 4§1G8ecp5/l oder OmjO76_Xm.

   

  SPAM UND PHISHING

  Vermeiden Sie es, Passwörter, Login- oder Kontodaten per E-Mail zu versenden. Vertrauliche Daten, wie Passwörter sollten aufgrund möglichen Missbrauchs generell nicht an Dritte weitergegeben werden! Beantworten Sie niemals unbekannte Werbemails und klicken Sie auch nicht auf darin enthaltene Links. Dadurch bestätigen Sie dem Spammer, dass Ihre Adresse tatsächlich existiert und genutzt wird. Woran erkenne ich Spam Mails? Erfahren Sie hier mehr dazu, wie Sie Phishing-Mails erkennen. Douglas ist bei trustedDialog als Absender verifiziert, kann von allen Emailprovidern identifiziert und als authentisch eingestuft werden. Dies erkennst du an dem Zeichen links neben dem Absender in deiner In Box. Wenn Mails ohne dieses Kennzeichen eingehen sind Sie nicht von Douglas.

   

  ONLINE-TERMINVEREINBARUNG

  Die bei der Nutzung der Online-Terminvereinbarung gemachten Angaben (Daten) werden nur zum Zwecke der Durchführung der Online-Terminvereinbarung und durch zusätzliches Ankreuzen oder Anklicken bestimmten Zweck verwendet.

   

  NEWSLETTER

  Durch gesonderte Erklärung können Sie uns eine oder mehrere Einwilligungen mit folgendem Inhalt geben: Jetzt Anmelden, um alle Trends, Angebote und Gutscheine per E-Mail zu erhalten!

  Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen und die Einwilligung zur Datennutzung für Zwecke der Werbung, Markt- und Meinungsforschung widerrufen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Einen entsprechenden Link finden Sie am Ende jedes Newsletters. Der Schutz Ihrer Daten ist für die Parfümerie Douglas selbstverständlich. Wir geben Ihre Daten nicht für Werbezwecke an Dritte weiter.

  Mit der Anmeldung zum Newsletter willigen Sie ein, dass während der Nutzung unserer Dienste (Website, Newsletter usw.) personenbezogene Tracking-Informationen erhoben und für Zwecke der personalisierten Werbung und Marktforschung durch die Parfümerie Douglas GmbH genutzt werden. Wenn Sie Kunde der Douglas Card sind, dann wird die Parfümerie Douglas auch die Daten der Douglas Card für diese Zwecke nutzen. Genauere Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

  Sie können diese gesonderten Einwilligung in Werbung per E-Mail und/oder Telefon mündlich, schriftlich oder elektronisch jederzeit widerrufen, beispielsweise über den in jeder E-Mail enthalten Abbestellen. Ihr Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten für den jeweiligen Zweck.

  Nur wenn Sie uns diese Einwilligung(en) durch eine gesonderte Erklärung erteilt haben, übermitteln wir Ihnen die an Ihren persönlichen Interessen ausgerichteten Informationen und Angebote aus dem Douglas-Sortiment (Werbung) auch per E-Mail.

   

  GEWINNSPIELE

  Sie können bei douglas.nl immer wieder an attraktiven Gewinnspielen teilnehmen.

  Die beim Gewinnspiel gemachten Angaben (Daten) werden zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels, zu dem bei der Auslobung des Gewinnspiels bezeichneten und durch zusätzliches Ankreuzen oder Anklicken bestimmten Zweck sowie zum Versand des Newsletters verwendet.

  Die Gewinner werden lediglich mit ihrem Namen und der Angabe des Wohnortes veröffentlicht.

   

  PRODUKTTESTER-AKTION

  Die bei der Produkttester-Aktion gemachten Angaben (Daten) werden nur zum Zwecke der Durchführung der Produkttester-Aktion, zu dem bei der Auslobung der Produkttester-Aktion bezeichneten und durch zusätzliches Ankreuzen oder Anklicken bestimmten Zweck verwendet.

   

  NUTZUNG VON GPS-DATEN

  Wenn Sie douglas.nl mobil oder über die Applikation nutzen, haben Sie auch die Möglichkeit, sich einen entsprechenden Ort in Ihrer Nähe anzeigen zu lassen. Dies erfolgt im Rahmen der Packstations- und Postfilialen Suche sowie der Filialsuche einer unserer Parfümerien durch die Nutzung Ihrer GPS-Daten. Die abgerufenen GPS-Daten werden dabei ausschließlich für die entsprechenden Services genutzt. Sie können diesen Zugriff auf die GPS-Daten jederzeit in den Einstellungen Ihres Gerätes deaktivieren. Eine automatische Ortung und Suche einer Filiale/ Postfiliale/ Packstation in Ihrer Nähe ist dann allerdings nicht mehr möglich. Eine Suche über die Eingabe einer Postleitzahl oder eines Ortes bleibt jedoch möglich.

   

  SICHERHEIT DURCH SSL

  Click to Verify - This site has chosen a GeoTrust SSL Certificate to improve Web site security

  https://sealsplash.geotrust.com/splash?&dn=m.douglas.nl

  Ihre Bestellungen und Ihre persönlichen Daten wie Ihr Name, Ihre Adresse und alle Angaben die Sie auf douglas.nl machen werden durch moderne Sicherheitssysteme geschützt. Die Übertragung dieser Daten erfolgt verschlüsselt und für Außenstehende unlesbar unter Verwendung des Secure Socket Layers (SSL) von GeoTrust, eines Sicherheitsstandards, der von allen üblichen Internet-Browsern unterstützt wird. Sie erkennen den Sicherheitsstatus in der Regel an einem kleinen Schloss in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.

  Douglas trifft die notwendigen Vorkehrungen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Dabei können Sie uns aktiv unterstützen, indem Sie niemals Ihr Passwort weitergeben und die verschlüsselte Datenübertragung (SSL) auswählen, wann immer wir Ihnen dies anbieten (z.B. im Rahmen des Bestellvorgangs). Unsere Mitarbeiter werden Sie nie nach Ihrem Passwort fragen.

  Wenn Sie Ihren Computer mit anderen teilen, sollten Sie darauf achten, sich nach jeder Sitzung abzumelden. Gemeinsam erreichen wir, dass Ihr Einkauf auf douglas.nl wirklich sicher ist.

   

  GEPRÜFTER ONLINE-SHOP

  BVH-EHI-Zertifikat Zum BVH-EHI-Zertifikat

  Unser Shop douglas.nl trägt das Gütesiegel EHI Geprüfter Online-Shop. Um dieses Siegel zu erhalten, werden wir regelmäßig von der EHI Retail Institute GmbH auf die Einhaltung der Kriterien des EHI-Verhaltenskodex überprüft. Sie können den Verhaltenskodex unter diesem Link einsehen: http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html Gerade beim Einkaufen im Internet spielen Sicherheit und Vertrauen eine große Rolle. Wer bei douglas.nl bestellt, kann sich sicher sein, ausschließlich hochwertige Originalprodukte zu erhalten. Unser Online-Shop wurde offiziell mit dem Gütesiegel “Geprüfter Online-Shop” ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird seit 2005 vom Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bveh) und dem EuroHandelsinstitut EHI vergeben. Das Gütesiegel wird ausschließlich an Versandhandelsunternehmen vergeben, die Mitglieder im bveh sind und die Prüfung des EHI bestanden haben. Es zeigt Ihnen als Kunde, dass douglas.nl den gesetzlich relevanten Bestimmungen und festgelegten Qualitätsanforderungen entspricht. Folgende Kriterien werden bei der Vergabe der Auszeichnung berücksichtigt: Umfang der Informationen zur Geschäftsabwicklung, Datenschutz sowie Datensicherheit bei der Übertragung von persönlichen Zahlungsinformationen. Wir freuen uns, Ihnen durch dieses offiziell anerkannte Gütesiegel die Möglichkeit zu geben, jederzeit mit einem guten Gefühl auf douglas.nl einkaufen zu können.

   

  SICHERHEIT BEI MISSBRAUCH

  Falls jemand Sie und uns mit Ihrer Kreditkarte bzw. Ihrem PayPal Konto zu betrügen versucht, folgen Sie bitte den Anweisungen Ihrer Kreditkarten-Firma bzw. PayPal und verständigen Sie uns umgehend unter der E-Mail-Adresse service@douglas.nl oder aus dem deutschen Festnetz unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 - 690 690 5. Die meisten Kreditkarten-Firmen bzw. PayPal decken alle Schäden, die Ihnen durch Missbrauch Ihrer Kreditkarte bzw. Ihres PayPal-Kontos entstehen, unter gewissen Voraussetzungen ab.

   

  ÄNDERUNGEN DIESER ERKLÄRUNG

  Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren ändern oder wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, ist die "Datenschutzerklärung" zu aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderungen werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu informieren.

   

  FRAGEN ZUM DATENSCHUTZ

  Sollten Sie Fragen zu unseren Datenschutz-Standards haben, Auskunftsgesuche oder Löschungswünsche stellen wollen, richten Sie diese bitte schriftlich auf einem der folgenden Wege an die Parfümerie Douglas GmbH:

  • per Mail direkt an datenschutz@douglas.nl
  • per Brief an die Parfümerie Douglas GmbH, Hans-Günther-Sohl-Str. 7-11, 40235 Düsseldorf.
  • per Fax an die Nummer 0049(0)2331-6907178

  Bei sonstigen Fragen können Sie sich natürlich auch gerne an unsere kostenfreie Kundenhotline unter 0800 - 690 690 5 wenden. Sie erreichen uns zu folgenden Servicezeiten:

  Montag - Freitag: 8:30 - 20:30 Uhr Samstag: 9:00 - 20:00 Uhr