DOUGLAS BEAUTY CARD – PRIVACYBELEID

Privacybeleid Douglas Beauty Card-programma

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Raadpleeg het onderstaande privacybeleid voor meer informatie over het Douglas Beauty Card-programma. U kunt dit privacybeleid op elk gewenst moment teruglezen via www.douglas.nl

Download PDF

1. Verantwoordelijke instantie

De aanbieder van het Douglas Beauty Card-programma en dus verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is:

Parfumerie Douglas Nederland B.V.

Postbus 479

6500 AL Nijmegen

Telefoon: 0800 - 899 111 5

E-mail: klantenservice@douglas.nl

(Servicetijden: Ma.-Vrij. 09:30 - 19:00 uur en Za. 9:30 - 13:00 uur)

(hierna "Douglas" of "wij").

Als u uw kaart in een winkel van Douglas gebruikt, zijn deze winkel en Douglas samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. De betreffende persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de exploitanten en medewerkers van de Winkels (waaronder begrepen Douglas franchisenemers). Alle voornoemde partijen zijn gebonden aan het privacybeleid van Douglas en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze voorwaarden. Het adres van Douglas is identiek aan het hierboven vermelde adres van Parfumerie Douglas Nederland B.V. Douglas biedt in haar winkels dit privacybeleid ter inzage aan. Douglas zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

De gegevens die worden verzameld in verband met uw gebruik van het Douglas Beauty Card programma zullen door ons worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Facturatie van de punten die door u zijn verzameld of ingewisseld (Beauty Points).
  • Het uitvoeren van ons loyaliteitsprogramma.
  • Verbetering van het Douglas-assortiment (marktonderzoek).
  • Ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen.
  • Om met u in contact te kunnen treden en u zo informatie en aanbiedingen van het Douglas-assortiment toe te komen (advertenties), afgestemd op uw persoonlijke interesses, op de Douglas websites, via de Douglas app en de Douglas Beauty Tabs, per post en elke manier waarop u contact opneemt met Douglas (bijvoorbeeld wanneer u een Douglas parfumerie bezoekt of de Douglas klantenservice belt. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunt u deze informatie en aanbiedingen ook per telefoon, per sms, per post en per e-mail ontvangen op grond van sectie 4 van dit privacybeleid. Al deze toepassingen maken integraal deel uit van het loyaliteitsprogramma van de Douglas Beauty Card; dit betekent dat voor de vervulling van uw Douglas Beauty Card overeenkomst, de juiste verwerking van uw gegevens is vereist.

 

3. Type en omvang van de gegevensverwerking

Voor de bovengenoemde doeleinden verzamelen en gebruiken we de volgende gegevens:

  1. De verplichte informatie die wordt verstrekt bij de registratie voor het Douglas Beauty Card programma (voornaam, achternaam, adres en e-mailadres.)
  2. Gegevens afkomstig van het gebruik van de kaart (d.w.z. plaats en tijdstip van gebruik van de kaart, de gekochte goederen en diensten en hun prijs.) Als u uw kaart in een winkel van de Parfumerie Douglas Nederland B.V. heeft gekocht, worden de bijbehorende gegevens naar ons verstuurd.
  3. Alle vrijwillige informatie van u, bijvoorbeeld uw interessegebieden.
  4. Wanneer u communiceert met Douglas op de websites van Douglas, de Douglas app, via de Douglas Beauty Tab en elke andere manier om contact met u op te nemen over Douglas (bijvoorbeeld als u een Douglas parfumerie bezoekt of de Douglas klantenservice belt) en e-mail gerelateerde informatie, d.w.z., welke van deze communicatiekanalen met Douglas, wanneer heeft u het gebruikt, naar welke informatie en aanbiedingen keek u en wanneer heeft u er gebruik van gemaakt (klikgedrag)? Gegevens over mogelijk klachten van u worden hier niet gebruikt.De gegevens vermeld onder a) hierboven zijn vereist voor het sluiten van het contract. Wij gebruiken de hierboven onder b) tot en met d) genoemde gegevens, voor zover deze betrekking hebben op uw gebruik van de Douglas Beauty Card. Het gebruik van de Douglas Beauty Card is altijd vrijwillig, d.w.z., u kunt vrij beslissen of u uw Douglas Beauty Card gebruikt of niet. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden - behalve in het geval van een gedocumenteerd vermoeden van misbruik of als wij wettelijk verplicht zijn te verzenden - vindt alleen plaats, als dit is vereist voor de uitvoering van het contract of indien u Douglas afzonderlijk hiervoor toestemming heeft gegeven.

4. Direct Marketing

U kunt ons toestemming geven om op de hoogte gehouden te worden per e-mail, SMS, telefoon en post. Op basis van deze toestemming sturen wij u alleen informatie over producten op het gebied van beauty, fashion, voeding en lifestyle.  U kunt deze toestemmingen op elk moment intrekken door contact op te nemen met onze klantenservice: klantenservice@douglas.nl of neem contact op met 0800 - 899 111 5. U kunt zich altijd afmelden voor de Douglas newsletter door onderaan de nieuwsbrief op ‘hier afmelden’ te klikken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens voor het doel waarvoor u vóór de intrekking instemde.

Alleen als u ons dergelijke toestemming(en) hebt gegeven, zullen wij u de informatie en aanbiedingen verstrekken die zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses uit het Douglas assortiment (reclame) ook per e-mail, per sms, per telefoon of per post. Programmacommunicatie die geen reclame is kan naar u worden gemaild, zelfs als u geen e-mail permissie heeft gegeven.

5. Gebruik van externe dienstverleners

De persoonsgegevens van de Douglas Beauty Cardhouder zullen overigens niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van de Douglas Beauty Card noodzakelijk is. Voor bepaalde taken kunnen externe dienstverleners gegevens verwerken (bijvoorbeeld datacenters). Wanneer Douglas met dergelijke dienstverleners werkt, zijn deze door contractuele overeenkomsten op dezelfde manier als wij verplicht om gegevensbescherming na te leven.

6. Opslagduur

We slaan uw verplichte informatie en eventuele optionele informatie op zolang u deelneemt aan het Douglas Beauty Card-programma. Daarna worden ze meestal onmiddellijk, na de vervaldatum bestaande commerciële en fiscale verplichting, verwijderd of na 10 jaar geanonimiseerd. We verwijderen of anonimiseren ook alle gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de kaart uiterlijk na het verstrijken van de handels- en belasting gerelateerde bewaarverplichtingen na 10 jaar. We zullen uw communicatie met Douglas uiterlijk na 6 jaar verwijderen.

7. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor e-mailcommunicatie, sms en telefoongesprekken zoals beschreven in sectie 3 hierboven is artikel 6, lid 1, onder a) GDPR in verbinding met uw respectieve toestemming. Overigens is de rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerkingen artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen).

8. Uw rechten

U hebt het recht om informatie over de gegevens die over u bij ons zijn opgeslagen, gratis op te vragen. Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u ook het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U hebt ook het recht om de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat. U hebt ook het recht om een beroep te doen op de bevoegde Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt ook per e-mail contact met ons op te nemen: klantenservice@douglas.nl of per brief aan Parfumerie Douglas Nederland B.V. Postbus 479, 6500 AL te Nijmegen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via 0800 - 899 111 5.

U kunt ons bereiken op de volgende servicetijden:

Maandag - vrijdag: 09:30 - 19:00 uur

Zaterdag: van 9:30 - 13:00 uur