DOUGLAS BEAUTY CARD - ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Douglas Beauty Card programma

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en/of het gebruik van de door Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. uitgegeven Douglas Beauty Card.

I.Het aanvragen van de Douglas Beauty Card

1.Een overzicht van het Douglas Beauty Card programma en de geldende voorwaarden kunt u lezen op www.douglas.nl/card.

2.Een verplicht onderdeel van het aanvraagformulier is het invullen van uw e-mailadres. Zonder het opgeven van een e-mailadres is het niet mogelijk een Douglas Beauty Card te verkrijgen.

3.Als aanvrager van de Douglas Beauty Card verklaart u door de (al dan niet online) ondertekening van het aanvraagformulier het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden en kennis genomen te hebben van het privacy-beleid en houder (hierna te noemen: “Douglas Beauty Cardhouder”) te willen worden van de Douglas Beauty Card.

4.Na ondertekening van het aanvraagformulier wordt de Douglas Beauty Card in de Winkel direct meegegeven. Indien u zich online heeft aangemeld, kunt u bij elke aankoop in een Douglas Store uw digitale kaartnummer doorgeven Het is ook mogelijk om van het programma gebruik te maken met alleen een digitale card. 

II.Het gebruik van de Douglas Beauty Card

1.In de periode tussen de aanvraag en de ontvangst van de Douglas Beauty Card kan geen aanspraak gemaakt worden op enig met het Douglas Beauty Card programma samenhangend voordeel.

2.Na het doorgeven van uw e-mailadres kunt u starten met het sparen van punten. Indien u gebruik wilt maken van de overige voordelen, zoals het verzilveren van punten voor kortingsvouchers, dient u een online account aan te maken op douglas.nl/card. Hoe dit werkt staat in de folder die bij uw Douglas Beauty Card zit.

3.De Douglas Beauty Card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Douglas Beauty Card blijft eigendom van Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V.

4.Als Douglas Beauty Cardhouder spaart u bij elke aankoop bij een Winkel door het scannen van uw Douglas Beauty Card, Beauty Points.

5.U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens en het doorgeven ervan. Douglas is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onbekende adresgegevens . Indien u uw adresgegevens wilt doorgeven of wijzigen, kunt u dit heel gemakkelijk zelf doen via uw online account op www.douglas.nl/card. 

III.Het sparen van Beauty Points

1.Met een geldige Douglas Beauty Card spaart u als Douglas Beauty Cardhouder voor elke volle euro

(€ 1,-) = vijf (5) Beauty Points.

2.De Beauty Points worden verstrekt op alle aankopen met uitzondering van de aanschaf van Douglas giftcards en verzendkosten die berekend worden voor het verzenden van een online aankoop (Online Shop) en worden berekend op basis van het netto betaalde bedrag.

3.De Beauty Points zijn vanaf moment van uitgifte 3 jaar geldig.

4.U ontvangt alleen Beauty Points als u uw Douglas Beauty Card bij de aankoop overlegt.

5.Indien u aangekochte artikelen retourneert of ruilt, worden de verstrekte Beauty Points in mindering gebracht of aangepast. U kunt dan ook in de Winkel gekochte producten alleen retourneren of ruilen volgens de in de betreffende Winkel geldende regels en op vertoon van uw kassabon en uw Douglas Beauty Card. Als u bij uw aankoop een voucher of Beauty Points Cheque heeft gebruikt, krijgt u deze alleen terug indien alle artikelen op de bon worden geretourneerd. Indien slechts een deel van de artikelen op de bon worden geretourneerd is hier niet mogelijk om de voucher of Beauty Points Cheque terug te krijgen.

6.Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem en in het aantal Beauty Points dat per besteed bedrag wordt toegekend. Wijzigingen hebben ook betrekking op de Beauty Points die reeds gespaard zijn.

IV.Het inwisselen van Beauty Points

1.Het saldo van uw Beauty Points is te raadplegen op de website www.douglas.nl/card.

2.Indien uw Beauty Points saldo toereikend is, kunt u deze online verzilveren voor een voucher naar keuze. Hiervoor is een (gratis) online account noodzakelijk, indien u geen online account heeft aangemaakt heeft u geen toegang tot deze vouchers. Iedereen met een geldig e-mailadres kan een online account aanmaken.

3.Heeft u vóór oktober 2018 een Douglas Beauty Card aangeschaft? Dan bent u automatisch Premium Cardmember en kunt u uw Beauty Cheques ook per post ontvangen. Wanneer u ons toestemming geeft om u post toe te sturen, ontvangt u de Beauty Points Cheque ter waarde van vijf euro (€ 5,-) in dit geval automatisch thuis bij het bereiken van duizend (1.000) Beauty Points op uw Douglas Beauty Card.

4.De verzilverde voucher en de Beauty Points Cheque zijn na uitgifte drie maanden geldig en kunnen, op vertoon van uw Douglas Beauty Card, worden gebruikt in alle DOUGLAS Winkels in Nederland.

5.De verzilverde voucher en de Beauty Points Cheque kunnen niet voor contant geld worden ingewisseld.

6.De Douglas Beauty Cardhouder draagt zelf het risico van kwijtgeraakte of gestolen vouchers en de Beauty Points Cheque. Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V vervangt deze voucher of de Beauty Points Cheque niet.

V.Speciale aanbiedingen

1.Een Douglas Beauty Cardhouder kan profiteren van speciale aanbiedingen van Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. Deze aanbiedingen worden door Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.

2.Sommige aanbiedingen zijn alleen van toepassing op Douglas Beauty Card Premium-members, indien dit het geval is zal Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. dit duidelijk vermelden. Klanten zonder Douglas Beauty Card Premium kunnen geen gebruik maken van deze aanbiedingen.

VI.Douglas Beauty Card Premium

1.Indien u binnen 12 maanden €500,- of meer heeft uitgegeven in een van de Douglas Winkels komt u in aanmerking voor de Douglas Beauty Card Premium. Deze kaart wordt gepersonaliseerd naar het door u opgegeven postadres verstuurd.

VII.Wijzigingen

1.Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. behoudt zich tevens het recht voor om het voor een voucher of Beauty Points Cheque benodigde aantal Beauty Points te wijzigen. 

2.Informatie omtrent wijzigingen vindt u in een brochure, op de website www.douglas.nl of in enig ander schriftelijk stuk. De dagtekening van het betreffende stuk geldt als ingangsdatum voor de wijziging.

3.Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de Douglas Beauty Cardhouder geen andere rechten ontlenen dan de rechten zoals hiervoor onder V genoemd.

VIII.Persoonsgegevens van de Douglas Beauty Cardhouder

1. Wij verwerken persoonsgegevens over uw gebruik en bezit van de Douglas Beauty Card. Op www.douglas.nl/privacybeleid kunt daarover meer informatie vinden. Door de Douglas Beauty Card te gebruiken geeft u toestemming voor die verwerkingen. U hebt recht op inzage in uw gegevens. Een daartoe strekkend verzoek richt u aan Parfumerie Douglas Nederland B.V., t.a.v. Customer service, postbus 479, te (6500 AL) Nijmegen.

IX.Verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van uw Douglas Beauty Card kunt u een nieuwe kaart aanvragen in de dichtstbijzijnde Douglas store. Na verificatie van uw gegevens krijgt u direct kosteloos een nieuwe kaart mee. Wij adviseren u dit spoedig te doen i.v.m. eventueel misbruik van uw kaart. Betreft het een gepersonaliseerde Douglas Beauty Card Premium die u per post heeft ontvangen, dan kunt ons hiervoor per mail bereiken via klantenservice@douglas.nl of telefonisch via 0800-8991115. Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. zal u vervolgens zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe Douglas Beauty Card doen toekomen.

X.Aansprakelijkheid

Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik - door u dan wel derden - van uw Douglas Beauty Card, noch voor het frauduleus inwisselen van Beauty Points en evenmin voor de gevolgen van vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde  voucher of Beauty Points Cheque.

XI.Geldigheid

De Douglas Beauty Card is onbeperkt geldig (behoudens wijzigingen in of beëindiging van het programma). Indien uw Douglas Beauty Card een geldigheidsduur vermeldt is deze niet van toepassing.

XII.Beëindiging deelname

1.U hebt het recht uw deelname aan het Douglas Beauty Card-programma op ieder moment te beëindigen.

2.U dient Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. van uw beëindiging schriftelijk op de hoogte te stellen. U dient zich te richten tot DOUGLAS Customer Service en uw Douglas Beauty Card per gelijke post te retourneren.

3.Na opzegging is de Douglas Beauty Card niet meer geldig, ongeacht de eventueel daarop vermelde geldigheidsduur.

4.Een eventueel tegoed aan vouchers of Beauty Points Cheques dient u voor beëindiging in te wisselen en u kunt resterende Beauty Points laten overboeken naar een andere Douglas Beauty Cardhouder. Na beëindiging kunnen geen Beauty Points meer worden bij- of afgeschreven.

5.DOUGLAS Customer Service is namens Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden, bij misbruik van uw rechten als Douglas Beauty Cardhouder, of bij enig ander handelen hetwelk schade berokkent aan Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. en/of haar Winkels, uw Douglas Beauty Card met onmiddellijke ingang in te trekken en uw tegoed aan gespaarde Beauty Points te annuleren.

XIII.Beëindiging programma

Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om , zonder compensatie van de deelnemers, het Douglas Beauty Card programma stop te zetten. Douglas streeft ernaar om informatie hieromtrent uiterlijk 3 maanden voor de beëindiging kenbaar te maken. Informatie hieromtrent zal aan u kenbaar worden gemaakt in een brochure, op de website www.douglas.nl of in enig ander schriftelijk stuk. Na aankondiging van beëindiging van het Douglas Beauty Card Programma hebt u nog drie (3) maanden de tijd Beauty Points te sparen en reeds verstrekte Beauty Points Cheques in te wisselen.

XIV.Diversen

1.Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.

2.Parfumerie DOUGLAS Nederland B.V. stelt zich tot doel eventuele wijzigingen steeds voorafgaand aan te kondigen. Wanneer u het niet eens bent met de wijziging bent u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

4.Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.

Nijmegen, september 2018